SZC logo

Székesfehérvári SZC

OM kód: 203053 | 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.

Intézmény logo

Bugát Pál Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Iskolai Közösségi Szolgálat

Iskolai Közösségi Szolgálat

Tudnivalók

Jogszabályi háttér: 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről, 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet.

A technikumban az érettségi vizsga megkezdésének feltétele legalább ötven óra közösségi szolgálat teljesítése.

 A szakképző intézmény feladata és az igazgató felelőssége a tanuló választása alapján a közösségi szolgálat megszervezése és annak teljesítésére időkeret biztosítása. Az osztályfőnök vagy az ezzel a feladattal megbízott oktató a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

A közösségi szolgálat keretei között

 1. a) az egészségügyi,
 2. b) a szociális és karitatív,
 3. c) az oktatási,
 4. d) a kulturális és közösségi,
 5. e) a környezet- és természetvédelmi,
 6. f) a katasztrófavédelmi,
 7. g) a rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési

területen folytatható tevékenység.

A közösségi szolgálat a szakképző intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

A tanulót fogadó szervezetnek az egészségügyi, valamint a rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési területen minden esetben, a szociális és karitatív területen folytatandó tevékenységek esetén szükség szerint mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálatot koordináló oktató az ötven órán belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart.

A közösségi szolgálat teljesítése keretében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati időt kell érteni azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

A tanuló teendői:

 1. A közösségi jelentkezési lap kitöltése, mely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.
 2. A közösségi szolgálati napló vezetése, melyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A bejegyzést a fogadó szervezet képviselője aláírással és/vagy pecséttel igazolja.
 3. Bejegyzést követően a közösségi szolgálati naplót átadja osztályfőnökének, további adminisztrálás céljából.

 

 

A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

 1. a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének egyetértő nyilatkozatát,
 2. b) a naplóban és a törzslapon a kijelölt oktatónak dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését,
 3. c) a szakképző intézmény a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig a szakképző intézménynél marad,
 4. d) a szakképző intézmény a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési szabályzatában rögzíti,
 5. e) a szakképző intézményen kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor a szakképző intézmény és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

 

Felmerülő kérdésekkel az osztályfőnököt, vagy az iskolai közösségi szolgálat koordinátorát keressék!

 

IKSZ koordinátor: Borjánné Nyul Katalin

Email: bnyk.bugat@gmail.com

Telefon: +36 70-3798-435

Együttműködési megállapodás

Fogadószervezetek


Partnereink

SZC logo

Székesfehérvári SZC


Bugát Pál Technikum

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.

Telefon: +36-70-198-6300

E-mail: bugattitkarsag@gmail.com

OM azonosító: 203053


2024Bugát Pál Technikum