SZC logo

Székesfehérvári SZC

OM kód: 203053 | 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.

Intézmény logo

Bugát Pál Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Technikumi és szakképző iskolai oktatás

Az általános iskolai tanulmányok befejeztével továbbtanulási lehetőségként választhatók a szakképző iskolák, illetve a technikumok.

A szakképző iskolában 3 éves képzésben vehetnek részt a szakmai oktatás e formáját választó fiatalok. Az első év végén a tanulók ágazati alapvizsgát tesznek, ami átjárhatóságot biztosít az ágazaton belül más szakmák, és akár a technikumi képzés felé.

A technikumban 5 éves a képzés időtartama. Ebből az első 2 év az ágazati alapoktatás, amelyet a technikumban is alapvizsga zár.

A tanulóknak a jelentkezéskor tehát elég az ágazatot megjelölniük. A közös ágazati alapok megismerését követően kell csak eldönteniük, hogy mely konkrét szakmát szeretnék a szakképző iskolában 2, technikumban 3 éves szakirányú oktatás során elsajátítani. A szakirányú oktatás cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben megvalósuló duális szakmai oktatás keretében, vagy ilyen lehetőség hiányában az iskola tanműhelyében zajlik. 

Miért válasszam a szakképzést?

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés során matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból az oktatás érettségi vizsgával zárul. A technikumi tanulmányok végén letett szakmai vizsga ötödik érettségi vizsgatárgyként emelt szintű érettséginek felel meg. A technikum elvégzése után tehát a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, valamint még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetősége van. Mindez lehetőséget nyújt a felsőoktatásban való továbbtanulásra is. A szakképző iskola a mesterembereket képzi. Annak, aki az iskolában szakmát szerzett, a ráépülő, specializáló szakmai képzéseknek köszönhetően számos lehetősége van a továbblépésre, szakmai ismereteinek magasabb szintre emelésére. Vagyis egy jó szakma ugyanúgy lehetséges karrierutat jelent, mint egy diploma. A jó szakembereket megbecsüli a társadalom. A szakirányú oktatás mind a szakképző iskolában, mind a technikumban elsődlegesen vállalati helyszínen, duális partnereknél valósul meg. Mivel a duális képzőhellyel kötött szakképzési munkaszerződés alapján a tanulókat munkabér illeti meg, már tanulmányaik során rendszeres jövedelemhez juthatnak. A szakképző intézmények első szakmájukat tanuló diákjainak ösztöndíj jár, amelynek egy része egyösszegű pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre a szakmai vizsga sikeres teljesítését követően.

Minden iskolában más a képzés?

Az egyes iskolai, helyi szakmai programok az óraszámok és a struktúra tekintetében némileg eltérhetnek egymástól, de a szakmai oktatásnak minden esetben meg kell felelnie a Képzési és Kimeneteli Követelményekben meghatározott tartalmaknak. Az új szakképzési rendszerben a duális képzőhely a szakképző intézménnyel közösen felel a szakmai vizsgára való felkészítésért. Az iskolák más és más duális partnerrel állnak kapcsolatban. Az iskola és a partner közötti megállapodás tartalmazza, hogy hány napot van a tanuló az iskolában és hány napot a duális partnernél. Az ágazati alapvizsgát követően a tanulók akár több időt tölthetnek a duális képzőhelyen, mint az iskolában. Technikumban az ötödik évfolyam már szinte csak a gyakorlatról szól.


Okleveles technikusképzés

A felsőoktatási intézménnyel közösen kidolgozott szakmai program alapján folytatott, emelt szintű szakmai tudást biztosító képzés azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóknak ajánlott, akik tudatosan szeretnék építeni jövőjüket. A tanulók a képzés megfelelő tanulmányi eredménnyel történt teljesítését követően egyenes úton, már megszerzett kreditekkel juthatnak be az adott egyetem szakirányú képzésébe.


Szakmák

Általános ápoló

Egészségügy


Tovább

Egészségügyi asszisztens

Egészségügy


Tovább

Környezetvédelmi technikus

Környezetvédelem és vízügy


Tovább

Oktatási szakasszisztens

Oktatás


Tovább

Vízügyi technikus

Környezetvédelem és vízügy


Tovább

Kedves 8. osztályosok! Nektek nem ezen a felületen kell jelentkezni a 9. évfolyamra, hanem azt az általános iskola intézi.

 

Képzéseink

Technikumi (korábban szakgimnáziumi) képzéseink

A technikumi évfolyamokon diákjaink a közismereti tantárgyak tanulása mellett szakmai
képzésben részesülnek. Ennek megfelelően a képzés felkészít mind az érettségi vizsgára,
mind pedig a választott szakképesítés megszerzésére. A 2020 őszétől induló új képzési
struktúrának köszönhetően a tanulási utak a tanuló érdeklődésének, motivációjának
megfelelően rugalmasan alakulnak. A képzési idő 5 év (a nyelvi előkészítő évfolyam,
valamint egyes egészségügyi szakmák esetén a képzés 6 év).


A diákok a választott alapszakma tanulása során, megfelelő pályaorientációs ismeretek
megszerzését és szakmai alapozást követően, a 10. évfolyam végén alapvizsgát tesznek, és
kiválasztják az adott szakmán belül az érdeklődésüknek megfelelő szakmairányt.


Érettségi vizsgát – előrehozott érettségiként – döntésük alapján már a 12. évfolyam végén is
tehetnek majd (kivéve az idegen nyelvet), de a szakmai vizsgát, és az érettségi befejezését
csak 13. évfolyam végén teljesíthetik a tanulók.


Amennyiben a 10. évfolyam végén kiderül, hogy a diák még sem szeretné folytatni a
választott alapszakma tanulását, lehetősége van arra, hogy vizsga letételével egy alacsonyabb
szintű szakmai végzettséggel lépjen ki az iskolából. A szakképzési struktúra megteremti a
lehetőséget az iskolatípusok közötti átjárhatóságra is meghatározott feltételek mellett.


A más iskolából érkező, nem szakirányú érettségivel rendelkező tanulóknak lehetőségük
van iskolánk érettségire épülő 2 éves (egyes szakoknál 3 éves) szakképzéseibe is
bekapcsolódni. Szakmai képzéseinket nappali és – az igényektől függően – egyéni (esti)
munkarendben is indítjuk. Nyelvi előkészítő osztályunkkal az a célunk, hogy a
környezetvédelem iránt érdeklődő diákoknak biztos nyelvtudást is nyújtsunk, segítve ezzel
továbbtanulási esélyeiket és munkaerő-piaci elhelyezkedésüket. A nyelvi előkészítő
évfolyamosok az évfolyam sikeres elvégzését követően, a 9. évfolyamon környezetvédelmi
osztályban folytathatják tanulmányaikat.


Az előírt szakmai gyakorlatok lebonyolításában legfőbb partnereink a Fejér Megyei Szent
György Egyetemi Oktató Kórház, a Százszorszép Bölcsőde, a Napraforgó Bölcsőde, 3. és 7.
számú Bölcsőde, Napsugár Óvoda, Nefelejcs Óvoda, az Egyesített Szociális Intézmény, a
NÉBIH, VADEX, Fejérvíz Zrt., a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Kormányhivatal, a
Városgondnokság, a DENSO, a Deponia Kft., a Katasztrófavédelem és magán vállalkozások.

Egészségügyi képzéseink
Általános ápoló

- A képzés 6 éves.
- Egészségügyi felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján folytatható
okleveles technikus képzés.
- A képzés végén a tanulók érettségit és technikusi oklevelet szereznek.
- Szakmairánya nincs, a képzés a felnőttek és a gyermekek ápolására is felkészít.
- Részletes leírás a szakmákról szóló kiadványban (lejjebb olvasható).

Gyakorló ápoló
- A képzés 5 éves.
- A képzés végén a tanulók érettségit és technikusi oklevelet szereznek.
- Szakmairánya nincs.
- Részletes leírás a szakmákról szóló kiadványban (lejjebb olvasható).

Rehabilitációs terapeuta
- A képzés 5 éves.
- A képzés végén a tanulók érettségit és technikusi oklevelet szereznek.
- évfolyam végén a tanulók szakmairányt választanak.
- Iskolánkban választható szakmairány: fizioterápiás asszisztens
- Részletes leírás a szakmákról szóló kiadványban (lejjebb olvasható).
Egészségügyi asszisztens
- A képzés 5 éves.
- A képzés végén a tanulók érettségit és technikusi oklevelet szereznek.
- évfolyam végén a tanulók szakmairányt választanak.
- Iskolánkban választható szakmairány: gyógyszertári asszisztens kardiológiai és
angiológiai asszisztens, endoszkópos asszisztens, klinikai neurofiziológiai
asszisztens, radiográfiai asszisztens.
- Részletes leírás a szakmákról szóló kiadványban (lejjebb olvasható).


Továbbtanulási lehetőségek:
Az érettségi és a technikusi oklevél megszerzését követően a tanuló jelentkezhet bármely
felsőoktatási intézménybe akár szakirányú, akár egyéb képzési szakra.


A fenti szakokról az alábbi linken találhat leírást:

https://szakkepzes.ikk.hu/tajekoztato/fuzet.html

Oktatás ágazati képzésünk - Okleveles Oktatási Szakasszisztens
- A képzés 5 éves technikumi képzés.
- A nappali képzésben résztvevő tanulók érettségit és képesítő bizonyítványt is
szereznek.
- Megszerezhető végzettség: Okleveles oktatási szakasszisztens
- A szakról bővebb információ szerezhető az alábbi elérhetőségen:

Továbbtanulási lehetőségek:
- Az érettségi és okleveles oktatási szakasszisztens végzettség megszerzését követően a
tanuló jelentkezhet bármely felsőoktatási intézménybe akár szakirányú, akár egyéb
képzési szakra.
- Az okleveles képzést sikeresen teljesítő tanulók felsőoktatási partnerintézményünkben
kreditbeszámítással tanulhatnak tovább, pl.: csecsemő- és kisgyermeknevelő,
óvodapedagógus, vagy tanító szakokon


Környezetvédelmi képzések
Környezetvédelmi technikus
- A képzés 5 éves.
- A képzés végén a tanulók érettségit és technikusi oklevelet szereznek.
- A 10. évfolyam végén a tanulók szakmairányt választanak.
- Választható szakmairányok: természetvédelem, hulladékhasznosító, -feldolgozó,
környezetvédelem, igazgatás
A környezetvédelmi technikus: A környezetvédelmi technikus ismeri a környezeti elemeket.
Önállóan, vagy mérnöki irányítással, mérőműszerek segítségével megállapítja a
környezetszennyező és egészségkárosító anyagok koncentrációját. Alkalmazza a szakmai
előírásokat, nyilvántartja a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket. Részt vesz a
környezetvédelmi tervek készítésében, Kapcsolatot tart a környezet-, természetvédelmi és
vízügyi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal. Közreműködik a levegő-, víz-
és talajvédelmi, a természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési, zaj- és
rezgésmérési feladatokban. Részt vesz a környezetvédelmi ellenőrzésekben, szabálysértési
ügyek intézésében. közreműködik a környezet- és természetvédelmi jogszabályok,
biztonságtechnikai előírások betartásában.
Továbbtanulási lehetőségek:
Az érettségi és a technikusi oklevél megszerzését követően a tanuló jelentkezhet bármely
felsőoktatási intézménybe akár szakirányú, akár egyéb képzési szakra.

Vízügyi képzésünk
Vízügyi technikus
- A képzés 5 éves.
- A képzés végén a tanulók érettségit és technikusi oklevelet szereznek.
- A 10. évfolyam végén a tanulók szakmairányt választanak.
- Választható szakmairány: területi vízgazdálkodó
A vízügyi technikus: A vízügyi technikus megismerkedik a víz természetben betöltött
szerepével, a vízkár elleni védekezéssel, munkája során szem előtt tartja a környezet
védelmét. A felügyelete alá tartozó területen részt vesz a vízgazdálkodási, ár- és
belvízvédelmi létesítmények tervezésében, engedélyezésében, üzemeltetésében.
Irányítja az ár- és belvízvédelmi munkákat, az elöntött területeken kárfelmérést végez és
koordinálja a helyreállítást.

Ellenőrzi a vízminőséget, gondoskodik a megfelelő hulladék- és szennyvízkezelésről. Ismeri a
szennyvíztisztítás technológiáját. Alkalmazza a környezettudatos szemléletet a szennyvíz
környezetbe való kibocsátása vonatkozásában. Megismeri az árvizek, belvizek keletkezési
okait, a védekezési módszereket, teendőket.
A felügyelete alá tartozó területen részt vesz a vízgazdálkodási, ár- és belvízvédelmi
létesítmények tervezésében, engedélyezésében üzemeltetésben.


Továbbtanulási lehetőségek:
Az érettségi és a technikusi végzettség megszerzését követően a tanuló jelentkezhet bármely
felsőoktatási intézménybe akár szakirányú, akár egyéb képzési szakra


https://szakkepzes.ikk.hu/files/Tajekoztato_fuzet_az_alapszakmakrol_2021_a4.pdf


https://szakkepesites.ikk.hu/

Jelentkezési lapok:

Vízügyi technikus

Rehabilitációs terapeuta

Oktatási szakasszisztens

Gyakorló ápoló

Környezetvédelmi technikus

Egészségügyi asszisztens

Általános ápoló


Partnereink

SZC logo

Székesfehérvári SZC


Bugát Pál Technikum

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.

Telefon: +36-70-198-6300

E-mail: bugattitkarsag@gmail.com

OM azonosító: 203053


2024Bugát Pál Technikum