Vízügyi szak

Választható képzések a 2020/2021. tanévre:

 • Vízügyi technikus
  • A képzés 5 éves.
  • A képzés végén a tanulók érettségit és technikusi szintű szakképzettséget szereznek.
  • A 10. évfolyam végén a tanulók szakmairányt választanak.
  • Választható szakmairányok: általános (településen kívüli), viziközmű, szennyvízkezelő

 

 • A vízügyi technikus: A vízügyi technikus megismerkedik a víz természetben betöltött szerepével, a vízkár elleni védekezéssel, munkája során szem előtt tartja a környezet védelmét.

A felügyelete alá tartozó területen részt vesz a vízgazdálkodási, ár- és belvízvédelmi létesítmények tervezésében, engedélyezésében, üzemeltetésében. Irányítja az ár- és belvízvédelmi munkákat, az elöntött területeken kárfelmérést végez és koordinálja a helyreállítást.

Ellenőrzi a vízminőséget, gondoskodik a megfelelő hulladék- és szennyvízkezelésről. Ismeri a szennyvíztisztítás technológiáját. Alkalmazza a környezettudatos szemléletet a szennyvíz környezetbe való kibocsátása vonatkozásában. Megismeri az árvizek, belvizek keletkezési okait, a védekezési módszereket, teendőket. A felügyelete alá tartozó területen részt vesz a vízgazdálkodási, ár- és belvízvédelmi létesítmények tervezésében, engedélyezésében üzemeltetésben.

 

 • Továbbtanulási lehetőségek:
  • Az érettségi és szakmai végzettség megszerzését követően a tanuló jelentkezhet bármely felsőoktatási intézménybe akár szakirányú, akár egyéb képzési szakra.

Comments are closed.