Vízügyi szakok

  1. 54 853 02 – Vízgazdálkodó technikus

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

A vízgazdálkodó technikus a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a hatósági, munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással vagy önállóan végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

–    szakmai előírásokat alkalmazni

–    munkaszervezési feladatokat ellátni

–    vízgazdálkodási feladatokat ellátni

–    oktatáson-képzésen részt venni, oktatást tartani

–    részt venni a tervkészítési munkákban

–    kapcsolatot tartani

–    méréseket, megfigyeléseket végezni

–    vízgazdálkodási létesítmények létesítésében közreműködni

–    fenntartani, karbantartani a vízgazdálkodási létesítményeket

–    zsilipet, átemelőket üzemeltetni

–    közreműködni vízimérnöki, műszaki tervdokumentáció részfeladataiban

–    vízhasznosítási és vízkészlet-gazdálkodási feladatok ellátásában

–    egyeztetési feladatok ellátásában (szakhatóságok)

–    műszaki rajzi és szerkesztői feladatok munkáiban

–    kiegészítő mérési feladatok (geodézia, vízállás, vízhozam) ellátásában

–    szakmai számítási, modellezési feladatokban

–    részt venni terepi műszaki feladatok ellátásában

–    kitűzési feladatokban

–    munkaszervezés és irányítási feladatokban

–    vízszétosztó és vízelvezető művek vízkormányzási feladataiban (szervezés és műtárgykezelés)

–    árvíz és belvíz védekezési feladatokban

–    helyi vízkárelhárítási munkákban

–    vízminőségvédelmi, kárelhárítási feladatokban

–    vízépítési létesítmények (vonalas és műtárgyak) fenntartásához kapcsolódó tevékenységekben

–    hidrometeorológiai, vízmérések és megfigyelések elvégzésében

–    vízellátó hálózatok, csatornarendszerek üzemeltetési, ellenőrzési feladataiban

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3190 Egyéb műszaki foglalkozású Vízgazdálkodási technikus
3.1.3. 3190 Egyéb műszaki foglalkozású Vízrajzi mérő
3.1.4. 3190 Egyéb műszaki foglalkozású Vízrajzi ügyintéző
3.1.5. 3190 Egyéb műszaki foglalkozású Vízügyi ügyintéző

2. 55 853 02 Vízminőség-védelmi szaktechnikus ráépülő képzés

A vízminőség-védelmi szaktechnikus a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően, a hatósági és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet, vagy közüzem belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

– protokoll szerinti mintavételt és helyszíni méréseket teljesíteni a terepen és a technológiai folyamatok során
– a levett vizsgálati mintákat szabályosan tárolni, tartósítani, szállítani
– felszíni és felszín alatti vizek vízszennyezéseit észlelni, felmérni, szennyezett területekről vizsgálati mintákat gyűjteni
– felszíni vizek vízszennyezéseit lokalizálni
– alkalmazni a szennyezések eltávolításának, megszüntetésének elméleti és gyakorlati ismereteit
– mérnöki irányítás mellett végrehajtani a kárelhárítás folyamatát
– felismerni a szennyeződés formáit, megjelenését
– ismerni a kárelhárítási anyagokat, eszközöket
– készletezési, raktárkezelési, logisztikai feladatokat megvalósítani
– víz- és szennyvíztisztító telepeken gyorsteszteket és helyszíni műszeres méréseket végezni
– tisztítási technológiát felügyelni
– minőségvizsgálatok eredményeit értelmezni, értékelni

Oktatott modul:
11674-16 Vízminőség-védelem

A képzés időtartama: 0,5 év

Belépési feltétel: 54 853 01 Vízügyi technikus végzettség

A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 A  B  C
 3.1.1.  FEOR száma  FEOR megnevezése  A szakképesítés-ráépüléssel betölthető
munkakör(ök)
 3.1.2.  3190  Egyéb műszaki foglalkozású  Vízminőség-védelmi szaktechnikus
 3.1.3.  3134  Környezetvédelmi technikus  Környezetvédelmi és vízminőségi laboráns
 3.1.4.  3134  Környezetvédelmi technikus  Víz és környezetvédelmi technológus
 3.1.5.  3134  Környezetvédelmi technikus  Vízminőség-vizsgáló laboráns

Comments are closed.