Vízügyi szak

Vízügyi képzésünk

Vízügyi technikus

  • A képzés 5 éves. (Érettségi után 2 éves.)
  • A képzés végén a tanulók érettségit és technikusi oklevelet szereznek.
  • A 10. évfolyam végén a tanulók szakmairányt választanak.
  • Választható szakmairány: területi vízgazdálkodó

A vízügyi technikus: A vízügyi technikus megismerkedik a víz természetben betöltött szerepével, a vízkár elleni védekezéssel, munkája során szem előtt tartja a környezet védelmét. A felügyelete alá tartozó területen részt vesz a vízgazdálkodási, ár- és belvízvédelmi létesítmények tervezésében, engedélyezésében, üzemeltetésében.

Irányítja az ár- és belvízvédelmi munkákat, az elöntött területeken kárfelmérést végez és koordinálja a helyreállítást.

Ellenőrzi a vízminőséget, gondoskodik a megfelelő hulladék- és szennyvízkezelésről. Ismeri a szennyvíztisztítás technológiáját. Alkalmazza a környezettudatos szemléletet a szennyvíz környezetbe való kibocsátása vonatkozásában. Megismeri az árvizek, belvizek keletkezési okait, a védekezési módszereket, teendőket.

A felügyelete alá tartozó területen részt vesz a vízgazdálkodási, ár- és belvízvédelmi létesítmények tervezésében, engedélyezésében üzemeltetésben.

Továbbtanulási lehetőségek:

Az érettségi és a technikusi végzettség megszerzését követően a tanuló jelentkezhet bármely felsőoktatási intézménybe akár szakirányú, akár egyéb képzési szakra.

Comments are closed.