Vízügyi szakok

1. 54 853 01 Vízügyi technikus

A vízügyi technikus a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a hatósági, munkabiztonsági előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, önállóan végzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– szakmai előírásokat alkalmazni,
– munkaszervezési feladatokat ellátni,
– vízgazdálkodási feladatokat ellátni,
– oktatáson-képzésen részt venni, oktatást tartani,
– részt venni a tervkészítési munkákban,
– kapcsolatot tartani,
– méréseket, megfigyeléseket végezni,
– vízgazdálkodási létesítmények létesítésében közreműködni,
– fenntartani, karbantartani a vízgazdálkodási létesítményeket,
– hajózsilipet üzemeltetni,
– felszíni víz kitermelését végezni, irányítani,
– vízmű és szennyvíztisztító-mű üzemeltetési és ellenőrzési munkát végezni,
– részt venni az árvízi védekezésben,
– részt venni a belvízi védekezésben, a helyi vízkár-elhárítási munkákban, a vízminőség kárelhárításában,
– közreműködni vízhasznosítási feladatok ellátásában.

A képzés időtartama:

– vízügyi szakmai érettségivel: 1 év
– egyéb érettségi esetén: 2 év

Oktatott modulok a 2 éves képzésben:

– 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499-12 Foglalkoztatás II
– 11547-16 Vízügyi ügyintéző feladatok
– 11549-16 Vízügyi műszaki ismeretek
– 11548-16 Vízgazdálkodási alapismeretek
– 11668-16 Komplex vízgazdálkodás
– 11667-16 Vízkárelhárítás
– 11675-16 Vízrajzi üzemeltető ismeretei

Oktatott modulok az 1 éves képzésben (5/13. évfolyamon):

– 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
– 11499-12 Foglalkoztatás II
– 11668-16 Komplex vízgazdálkodás
– 11667-16 Vízkárelhárítás
– 11675-16 Vízrajzi üzemeltető ismeretei

2. 55 853 02 Vízminőség-védelmi szaktechnikus ráépülő képzés

A vízminőség-védelmi szaktechnikus a szakismeretének megfelelő, alábbiakban felsorolt tevékenységeket a munkabiztonsági előírásoknak megfelelően, a hatósági és a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával, az adott gazdálkodó szervezet, vagy közüzem belső szervezeti szabályzatának megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi.

A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:

– protokoll szerinti mintavételt és helyszíni méréseket teljesíteni a terepen és a technológiai folyamatok során
– a levett vizsgálati mintákat szabályosan tárolni, tartósítani, szállítani
– felszíni és felszín alatti vizek vízszennyezéseit észlelni, felmérni, szennyezett területekről vizsgálati mintákat gyűjteni
– felszíni vizek vízszennyezéseit lokalizálni
– alkalmazni a szennyezések eltávolításának, megszüntetésének elméleti és gyakorlati ismereteit
– mérnöki irányítás mellett végrehajtani a kárelhárítás folyamatát
– felismerni a szennyeződés formáit, megjelenését
– ismerni a kárelhárítási anyagokat, eszközöket
– készletezési, raktárkezelési, logisztikai feladatokat megvalósítani
– víz- és szennyvíztisztító telepeken gyorsteszteket és helyszíni műszeres méréseket végezni
– tisztítási technológiát felügyelni
– minőségvizsgálatok eredményeit értelmezni, értékelni

Oktatott modul:
11674-16 Vízminőség-védelem

A képzés időtartama: 0,5 év

Belépési feltétel: 54 853 01 Vízügyi technikus végzettség

Comments are closed.