Szociális szak – Kifutó képzés

 

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK ÁGAZAT Szociális gondozó és ápoló (OKJ 34 761 01)

A szociális gondozó és ápoló szak szakmai tantárgyai 9-11. évfolyamig:

Modul Tantárgy Óraszám/hét
9. 10. 11.
10569-16 Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat 1,5 1,5 1
Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek 2,5 1,5 1
Pszichológiai alapismeretek 2,5 2
Egészségügyi alapismeretek 2 2,5 1,5
Ápolási-gondozási alapismeretek 3 1
Megfigyelési és elsősegélynyújtási gyakorlat 1,5 2
10570-16 Társadalomismeret 1,5
Klinikai ismeretek 5
Ápolási gyakorlat 2
Gondozási ismeretek 2
Gondozási szükségletek felmérésének gyakorlata 1
Monitorozó gyakorlat 1,5 1
10571-16 Szociális munka elmélete 3,5
Szociális munka gyakorlata 1
Szociális gondozás gyakorlata 3,5
Szociális gondozás 4,5
Mentálhigiéne 1
Esetmegbeszélés és szupervízió a gyakorlatban 1,5
10572-16 A szociális adminisztráció gyakorlata 1

A nyári összefüggő gyakorlatok óraszámai:

Nyári összefüggő gyakorlat
9. 10. 11.
140 140 óra

 

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

Comments are closed.