Pedagógiai szak

54 140 02 Pedagógiai– és családsegítő munkatárs

 

A pedagógiai – és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.  A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

 

A képzés időtartama:

  • pedagógia szakmai érettségivel: 1 év
  • egyéb érettségi esetén: 2 év

 

Oktatott modulok a 2 éves képzésben:

  • 11499-12 Foglakoztatás II.
  • 11498-12 Foglalkoztatás I.
  • 11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
  • 11676-16 Családpedagógiai ismeretek
  • 11687-16 Program és szabadidő szervezés
  • 11678-16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
  • 11688-16 Gondozás és egészségnevelés

Comments are closed.