Osztályozó, javító és különbözeti vizsgák

Osztályozó vizsgák időpontja a 2017-2018. tanévben

2018. augusztus 23. 9:30,

2018. augusztus 27. 9:30

Szükséges Dokumentumok:

  • Bizonyítvány 
  • Diákigazolvány
  • Személyi Igazolvány

 

9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 11.ÉVFOLYAM 12.ÉVFOLYAM 13.ÉVFOLYAM 14.ÉVFOLYAM
Munkahelyi egészség és biztonság

Ápolási/Gondozási Alapismeretek

Irodalom

Történelem

Környezetvédelem

Német

Természettudomány

Vízgazdálodás

Magyar

Testnevelés

Komplex Természettudomány

9NY

Német

Angol

Matematika

9C

Német

Matematika

Pszichologia

9E(NYEK)

Német

Ápolástan,gondozástan

Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek

Angol

Matematika

Német

Testnevelés

10E(NYEK)

Német

Szakmai jogi és etikai ismeretek

Matematika

Német

Etika

Testnevelés

11C

Kémia

11E(NYEK)

Német

 Ápolástan-gondozástan

Matematika

Testnevelés

12E(NYEK)

Német

Testnevelés

13D

Klinikumi alapozo ismeretek

1/13

Egészségügy

 

14B

Műszeres analitika

2/14

Oxiológia alapok

2/14Bb

Környezetvédelmi Technologia

 

I. félév: 2018. január 8-január 12.

II. félév: 2018. április 16-20.

előrehozott érettségit tevőknek, végzősöknek: 2018. április 16-április 20.

9-11. évfolyam tanulóinak: 2018. május 28.

Kapcsolódó jogszabály: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet VI. fejezet 24. pont

Tantárgyi követelmények:

9. A osztály

9. C osztály

9. Ny osztály

10. E osztály

Informatika

Irodalom

Klinikumi alapozó ismeretek

Matematika

Német Nyelv

Nyelvtan

Szakmai Kommunikáció

Tesnevelés

Történelem

Eü asszisztensi ismeretek

Ápolástan-gondozástan tantárgy

Angol Nyelv

Komplex természettudomány

 

Angol

Ápolástani – gondozási alapismeretek

Egészségügyi alapismeretek

Informatika

Kommunikáció

Matematika

Német

Term.Ismeret

Tesnevelés

Elsősegélynyujtás

Pszichologia

Szoc. Pol.

Szoc.Pol 2.Témakör

TársadalomIsmeret

Monitorozó gyakorlat

Anyanyelvi beszédkultúra

Informatika (gyors- és gépírás)

Informatika

Matematika

Német Nyelv 

Testnevelés

Angol Nyelv

Biológia

Hulladékgazdálkodási gyakorlat

Hulladékgazdálkodási ismeretek

Hulladékkereskedelem

Informatika osztályozó vizsga tematika

Irodalom

Körny.véd.gyak.-ökológia

Környezeti kémia

Környvéd.gyakorlat_mechanikai vizsg.

Kv alapism

Magyar nyelv

Matematika osztályozó vizsga tematika 10

Méréstechn.gyak_földméréstan

Műszaki ismeretek

Német nyelv

Pénzügyi és vállalk.ism.

Testnevelés

Történelem

 

Comments are closed.