Osztályozó, javító és különbözeti vizsgák

Osztályozó vizsgák időpontja a 2017-2018. tanévben

I. félév: 2018. január 8-január 12.

II. félév: 2018. április 16-20.

előrehozott érettségit tevőknek, végzősöknek: 2018. április 16-április 20.

9-11. évfolyam tanulóinak: 2018. május 28.

Kapcsolódó jogszabály: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet VI. fejezet 24. pont

Tantárgyi követelmények:

9. A osztály

9. C osztály

9. Ny osztály

10. E osztály

Informatika

Irodalom

Klinikumi alapozó ismeretek

Matematika

Német Nyelv

Nyelvtan

Szakmai Kommunikáció

Tesnevelés

Történelem

Eü asszisztensi ismeretek

Ápolástan-gondozástan tantárgy

Angol Nyelv

a

Angol

Ápolástani – gondozási alapismeretek

Egészségügyi alapismeretek

Informatika

Kommunikáció

Matematika

Német

Term.Ismeret

Tesnevelés

Elsősegélynyujtás

Pszichologia

Szoc. Pol.

Szoc.Pol 2.Témakör

TársadalomIsmeret

Anyanyelvi beszédkultúra

Informatika (gyors- és gépírás)

Informatika

Matematika

Német Nyelv 

Testnevelés

Angol Nyelv

Biológia

Hulladékgazdálkodási gyakorlat

Hulladékgazdálkodási ismeretek

Hulladékkereskedelem

Informatika osztályozó vizsga tematika

Irodalom

Körny.véd.gyak.-ökológia

Környezeti kémia

Környvéd.gyakorlat_mechanikai vizsg.

Kv alapism

Magyar nyelv

Matematika osztályozó vizsga tematika 10

Méréstechn.gyak_földméréstan

Műszaki ismeretek

Német nyelv

Pénzügyi és vállalk.ism.

Testnevelés

Történelem

 

Comments are closed.