Osztályozó, javító és különbözeti vizsgák

Osztályozó vizsgák időpontja a 2017-2018. tanévben

I. félév: 2018. január 8-január 12.

II. félév: 2018. április 16-20.

előrehozott érettségit tevőknek, végzősöknek: 2018. április 16-április 20.

9-11. évfolyam tanulóinak: 2018. május 28.

Kapcsolódó jogszabály: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet VI. fejezet 24. pont

Tantárgyi követelmények:

10. évfolyam

informatika 10 tematika

11. évfolyam

angol nyelv

11. évf. német

12. évfolyam

matematika.12

Német 12.(NYEK)évf. 

12. évf. német

Német 12.évfolyam-normál képzés

Környezetvédelmi gyakorlat

Környezetvédelmi alapismeretek

 Vízméréstan

Geodézia

Környezettechnikai alapok

Analitikai gyakorlat

irodalom-történelem-magyar nyelv

Biológia 12. D osztályozó vizsga

Comments are closed.