Képzéseink

Szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzéseink

 

A szakgimnáziumi évfolyamokon diákjaink a közismereti tantárgyak tanulása mellett szakmai képzésben részesülnek. Ennek keretében egyrészt az egészségügyi, pedagógiai, illetve a környezetvédelmi és vízügyi szakmák közös tudásanyagának oktatása, másrészt a szakmai érettségivel megszerezhető, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakma elsajátítása folyik. A képzés felkészít az érettségi vizsgára mind a közismereti, mind a szakmai tárgyak tekintetében. Mindemellett megalapozza az érettségivel megszerezhető szakképesítés után egy másik szakirányú szakképesítés megszerzését, amelyre az érettségit követő 13. évfolyamon van lehetőség. Természetesen az érettségit követően a tanulónak arra is lehetősége nyílik, hogy tanulmányait valamely felsőoktatási intézményben folytassa.

A más iskolából érkező, nem szakirányú érettségivel rendelkező tanulóknak lehetőségük van iskolánk érettségire épülő 2 éves szakképzéseibe bekapcsolódni.

Nyelvi előkészítő osztályunkkal az a célunk, hogy a környezetvédelem iránt érdeklődő diákoknak biztos nyelvtudást is nyújtsunk, segítve ezzel továbbtanulási esélyeiket és munkaerő-piaci elhelyezkedésüket. A nyelvi előkészítő évfolyamosok az évfolyam sikeres elvégzését követően, a 9. évfolyamon környezetvédelmi osztályban folytathatják tanulmányaikat.

A sikeres érettségi vizsga érdekében a 11-12. évfolyamon igény szerint emelt szintű érettségi felkészítőt tartunk magyar nyelv és irodalomból, matematikából, idegen nyelvből, történelemből, szakmai tantárgyakból, biológiából és testnevelésből.

Az előírt szakmai gyakorlatok lebonyolításában legfőbb partnereink a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, a Százszorszép Bölcsőde, a Napraforgó Bölcsőde, 3. számú Bölcsőde, az Egyesített Szociális Intézmény, a NÉBIH, VADEX, Fejérvíz Zrt., a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

 

A szakközépiskolai osztályunkban a közismereti képzés mellett szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás folyik. A tanulók a szakképzés 3 éve alatt szociális gondozó és ápoló végzettséget szereznek. A szakmai vizsgát követően lehetőség van arra is, hogy a diákok további kettő év alatt érettségi vizsgát szerezzenek.

A szakmai képzéshez kapcsolódó gyakorlatokat egészségügyi és szociális intézményekben töltik a tanulók.

 

Szakgimnáziumi képzések
Szakközépiskolai képzések

Comments are closed.