Képzéseink

Szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzéseink

 

A szakgimnáziumi évfolyamokon diákjaink a közismereti tantárgyak tanulása mellett szakmai képzésben részesülnek. Ennek keretében egyrészt az egészségügyi, pedagógiai, illetve a környezetvédelmi és vízügyi szakmák közös tudásanyagának oktatása, másrészt a szakmai érettségivel megszerezhető, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakma elsajátítása folyik. A képzés felkészít az érettségi vizsgára mind a közismereti, mind a szakmai tárgyak tekintetében. Mindemellett megalapozza az érettségivel megszerezhető szakképesítés után egy másik szakirányú szakképesítés megszerzését, amelyre az érettségit követő 13. évfolyamon van lehetőség. Természetesen az érettségit követően a tanulónak arra is lehetősége nyílik, hogy tanulmányait valamely felsőoktatási intézményben folytassa.

A más iskolából érkező, nem szakirányú érettségivel rendelkező tanulóknak lehetőségük van iskolánk érettségire épülő 2 éves szakképzéseibe bekapcsolódni.

Nyelvi előkészítő osztályunkkal az a célunk, hogy a környezetvédelem iránt érdeklődő diákoknak biztos nyelvtudást is nyújtsunk, segítve ezzel továbbtanulási esélyeiket és munkaerő-piaci elhelyezkedésüket. A nyelvi előkészítő évfolyamosok az évfolyam sikeres elvégzését követően, a 9. évfolyamon környezetvédelmi osztályban folytathatják tanulmányaikat.

A sikeres érettségi vizsga érdekében a 11-12. évfolyamon igény szerint emelt szintű érettségi felkészítőt tartunk magyar nyelv és irodalomból, matematikából, idegen nyelvből, történelemből, szakmai tantárgyakból, biológiából és testnevelésből.

Az előírt szakmai gyakorlatok lebonyolításában legfőbb partnereink a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, a Százszorszép Bölcsőde, a Napraforgó Bölcsőde, 3. számú Bölcsőde, az Egyesített Szociális Intézmény, a NÉBIH, VADEX, Fejérvíz Zrt., a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

Kifutó Képzés:

A szakközépiskolai osztályunkban a közismereti képzés mellett szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás folyik. A tanulók a szakképzés 3 éve alatt szociális gondozó és ápoló végzettséget szereznek. A szakmai vizsgát követően lehetőség van arra is, hogy a diákok további kettő év alatt érettségi vizsgát szerezzenek.

A szakmai képzéshez kapcsolódó gyakorlatokat egészségügyi és szociális intézményekben töltik a tanulók.

 

Szakgimnáziumi képzések
 1. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

4+1 éves képzés, a 9-12. évfolyamon a közismereti órák mellett ágazati szakmai tantárgyakat tanulnak diákjaink. A 12. évfolyam végén a diákok érettségi vizsgát tesznek, úgynevezett mellék-szakképesítést szereznek, majd az 5/13. évfolyamon folytathatják tanulmányaikat, ahol az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést szerezhetnek.

Az egészségügyi ágazat szakmai tantárgyai 9-12. évfolyamig:

  Tantárgy Óraszám/hét
Modul 9. 10. 11. 12.
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 0,5
11110-16

 

Egészségügyi alapismeretek 3 1,5
Szakmai kommunikáció 1,5 0,5
11221-16 Ápolástan-gondozástan 1,5 2,5 1
11222-16

 

Klinikumi alapozó ismeretek 4,5
Klinikumi szakismeretek 1,5 3
Diagnosztikai és terápiás szakismeretek 2
Klinikumi gyakorlat (évközi) 4,5 3,5
11635-16

 

Egészségügyi asszisztensi feladatok 3 3 1 1
Egészségügyi asszisztálás gyakorlata 1 2 2
Vizsgafelkészítő 1 0,5
Vizsgafelkészítő demonstráció gyakorlat 0,5 1

A nyári összefüggő gyakorlatok óraszámai:

Nyári összefüggő gyakorlat
9. 10. 11. 12.
140 óra 140 óra

Az iskolánkban választható iskolarendszerű, szakirányú képzési lehetőségek érettségi után:

 • gyakorló ápoló (szakmai érettségi után 1 év, egyéb esetben 2 év)
 • gyakorló csecsemő és gyermekápoló (szakmai érettségit követően 1 év, egyéb esetben 2 év)
 • gyakorló mentőápoló (szakmai érettségit követően 1 év, egyéb esetben 2 év)
 • ápoló (gyakorló ápoló végzettség megszerzését követően 1 év)
 • csecsemő és gyermekápoló (gyakorló csecsemő és gyermekápoló végzettség megszerzését követően 1 év)
 • mentőápoló (gyakorló mentőápoló végzettség megszerzését követően 0,5 év)
 1. KÖRNYEZETVÉDELEM ÁGAZAT

A 12. évfolyam végén a diákok érettségi vizsgát tesznek, úgynevezett mellék-szakképesítést szereznek, majd az 5/13. évfolyamon technikus osztályban folytathatják tanulmányaikat.

A környezetvédelem ágazat szakmai tantárgyai 9-12. évfolyamig:

Modul Tantárgy Óraszám/hét
9. 10. 11. 12.
12091-16 Laboratóriumi gyakorlatok 3
Hulladékkereskedelem 0,5 1
Hulladékgazdálkodási ismeretek 1 1 1
Hulladékgazdálkodási gyakorlatok 1,5 1,5 2
Munkabiztonság 0,5
11937-16 Műszaki ismeretek 2 2
Földtudományi alapok 2
Környezeti kémia 2 2
Környezetvédelmi alapismeretek 2 2 2
Környezettechnikai alapok 1,5 2
Méréstechnika gyakorlat 1,5 2
Környezetvédelmi gyakorlat 1,5 1,5 1 1,5
Környezettechnikai alapok gyakorlat 1,5

A nyári összefüggő gyakorlatok óraszámai:

Nyári összefüggő gyakorlat
9. 10. 11. 12.
140 óra 140 óra

Az iskolánkban választható iskolarendszerű, szakirányú képzési lehetőségek érettségi után:

 • Környezetvédelmi technikus (szakmai érettségit követően 1 év, egyéb esetben 2 év)
 • Környezetvédelmi mérés-szaktechnikus (környezetvédelmi technikus végzettség megszerzése után 0,5 év).
 1. VÍZÜGY ÁGAZAT

4+1 éves képzés, a 9-12. évfolyamon a közismereti órák mellett ágazati szakmai tantárgyakat tanulnak diákjaink. A 12. évfolyam végén a diákok érettségi vizsgát tesznek, úgynevezett mellék-szakképesítést szereznek, majd az 5/13. évfolyamon technikus osztályban folytathatják tanulmányaikat.

A vízügy ágazat szakmai tantárgyai 9-12. évfolyamig:

  Heti óraszámok
9. 10. 11. 12.
11547-16
Vízügyi ügyintéző feladatok
Általános ügyintézői ismeretek 1 1
Munkahelyi kommunikáció alapjai 1
Ügyintézői kommunikáció gyakorlat 1 2 1
Vízügyi ügyintézői ismeretek 2 1 3
11549-16
Vízügyi műszaki ismeretek
Munkavédelem 1
Műszaki ábrázolás 2
Gépészeti alapismeretek 1 1
Vízügyi építési alapismeretek 1 1
Vízügyi műszaki ismeretek gyakorlat 2  1,5  1
11548-16
Vízgazdálkodási alapismeretek
Vízgazdálkodási alapismeretek 1 2 2,5 3
Vízgazdálkodási alapgyakorlat

 

3  1 3 2,5

A nyári összefüggő gyakorlatok óraszámai:

Az iskolánkban választható iskolarendszerű, szakirányú képzési lehetőség érettségi után:

54 853 02 Vízgazdálkodó technikus szak, amelyet szakirányú ágazati érettségivel 5/13. évfolyamon 1 év alatt, egyéb érettségivel rendelkezők 2 év alatt végezhetnek el.

A vízgazdálkodó technikus szak elvégzését követően tanulóink ráépülő képzés keretében 55 853 02 vízminőség-védelmi szaktechnikus végzettséget is szerezhetnek.

 

 1. PEDAGÓGIA ÁGAZAT

4+1 éves képzés, a 9-12. évfolyamon a közismereti órák mellett ágazati szakmai tantárgyakat tanulnak diákjaink. A 12. évfolyam végén a diákok érettségi vizsgát tesznek, ezzel egyidőben úgynevezett mellék- szakképesítést szereznek, majd az 5/13. évfolyamon folytathatják tanulmányaikat. Az 5/13. évfolyam elvégzése után az végén az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést szereznek.

A pedagógia ágazat szakmai tantárgyai 9-12. évfolyamig:

Modulok/tantárgyak Heti óraszámok
9. 10. 11. 12.
11688-16 Gondozás és egészségnevelés Gondozási és egészségnevelési alapismeretek 1 1 1 1
11470-16 Óvodai nevelési feladatok A nevelés elméleti alapjai 1 1 2 2
Nevelési gyakorlat 3  4  2  4
11544-16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében Konyhai és udvari feladatok 1 1
11543-16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében Takarítási ismeretek 1 1
12070-16 Speciális gondozás és egészségvédelem Gyógypedagógiai egészségtan 1 1 2 2
Gyógypedagógiai egészségtan gyakorlat 1 1  2
11465-16 Általános gyógypedagógiai feladatok Gyógypedagógiai alapismeretek 2 2
11684-16 Gyógypedagógiai kommunikáció Sérülés-specifikus kommunikáció 2 1

 

 

A nyári összefüggő gyakorlatok óraszámai:

Az iskolánkban választható iskolarendszerű, szakirányú képzési lehetőségek szakirányú érettségi után: 54 140 02 Pedagógiai– és családsegítő munkatárs (5/13. évfolyamon).

Oktatott modulok az 1 éves képzésben (5/13. évfolyamon):

 • 11499-12 Foglakoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I.
 • 11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
 • 11676-16 Családpedagógiai ismeretek
 • 11687-16 Program és szabadidő szervezés
 • 11678-16 Kommunikáció és viselkedéskultúra
 • 11688-16 Gondozás és egészségnevelés
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
Szakközépiskolai képzések - Kifutó képzés

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

Szociális gondozó és ápoló (OKJ 34 761 01)

A szociális gondozó és ápoló szak szakmai tantárgyai 9-11. évfolyamig:

Modul Tantárgy Óraszám/hét
9. 10. 11.
10569-16 Szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlat 1,5 1,5 1
Szociálpolitikai, jogi és etikai ismeretek 2,5 1,5 1
Pszichológiai alapismeretek 2,5 2
Egészségügyi alapismeretek 2 2,5 1,5
Ápolási-gondozási alapismeretek 3 1
Megfigyelési és elsősegélynyújtási gyakorlat 1,5 2
10570-16 Társadalomismeret 1,5
Klinikai ismeretek 5
Ápolási gyakorlat 2
Gondozási ismeretek 2
Gondozási szükségletek felmérésének gyakorlata 1
Monitorozó gyakorlat 1,5 1
10571-16 Szociális munka elmélete 3,5
Szociális munka gyakorlata 1
Szociális gondozás gyakorlata 3,5
Szociális gondozás 4,5
Mentálhigiéne 1
Esetmegbeszélés és szupervízió a gyakorlatban 1,5
10572-16 A szociális adminisztráció gyakorlata 1

A nyári összefüggő gyakorlatok óraszámai:

Nyári összefüggő gyakorlat

9.

10.

11.

140

140 óra

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

Comments are closed.