Közzétételi lista 2016/2017 tanév

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége a tantárgyfelosztás szerint
A nevelő és oktató munkát közvetlenül segitők száma
Az érettségi vizsgák átlageredményei
Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói
Az országos kompetencia-mérés eredménye
Érettségi felkészítők
Felzárkóztatás
Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai
Iskolai osztályok, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma
Iskolai tanév helyi rendje
Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége
Tanulmányi eredmények
Tanulói utánkövetés a szakképzésben
Tanulói utánkövetés - érettségizettek
Térítésmentesen biztosított köznevelési feladat
Felvétel iskolánkba
A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
A Fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelés, ellenőrzés eredményének közzététele
A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok
A felnőttképzés


A dokumentumok megniytásához MS Word vagy Excel szükséges.