Környezetvédelmi szak

Választható képzések a 2020/2021. tanévre:

 

 • Környezetvédelmi technikus
  • A képzés 5 éves.
  • A képzés végén a tanulók érettségit és technikusi szintű szakképzettséget szereznek.
  • A 10. évfolyam végén a tanulók szakmairányt választanak.
  • Választható szakmairányok: természetvédelem, hulladékhasznosító, -feldolgozó, környezetvédelem, igazgatás

 

 • A környezetvédelmi technikus: A környezetvédelmi technikus ismeri a környezeti elemeket. Önállóan, vagy mérnöki irányítással, mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező és egészségkárosító anyagok koncentrációját. Alkalmazza a szakmai előírásokat, nyilvántartja a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket. Részt vesz a környezetvédelmi tervek készítésében, Kapcsolatot tart a környezet-, természetvédelmi és vízügyi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal. Közreműködik a levegő-, víz- és talajvédelmi, a természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési, zaj- és rezgésmérési feladatokban. Részt vesz a környezetvédelmi ellenőrzésekben, szabálysértési ügyek intézésében. közreműködik a környezet- és természetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartásában.
 • Továbbtanulási lehetőségek:
  • Az érettségi és szakmai végzettség megszerzését követően a tanuló jelentkezhet bármely felsőoktatási intézménybe akár szakirányú, akár egyéb képzési szakra.

Comments are closed.