Környezetvédelmi szak

Környezetvédelmi képzések

Környezetvédelmi technikus

  • A képzés 5 éves (érettségit követően 2 éves).
  • A képzés végén a tanulók érettségit és technikusi oklevelet szereznek.
  • A 10. évfolyam végén a tanulók szakmairányt választanak.
  • Választható szakmairányok: természetvédelem, hulladékhasznosító, -feldolgozó, környezetvédelem, igazgatás

A környezetvédelmi technikus: A környezetvédelmi technikus ismeri a környezeti elemeket. Önállóan, vagy mérnöki irányítással, mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező és egészségkárosító anyagok koncentrációját. Alkalmazza a szakmai előírásokat, nyilvántartja a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket. Részt vesz a környezetvédelmi tervek készítésében, Kapcsolatot tart a környezet-, természetvédelmi és vízügyi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal. Közreműködik a levegő-, víz- és talajvédelmi, a természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési, zaj- és rezgésmérési feladatokban. Részt vesz a környezetvédelmi ellenőrzésekben, szabálysértési ügyek intézésében. közreműködik a környezet- és természetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartásában.

Továbbtanulási lehetőségek:

Az érettségi és a technikusi oklevél megszerzését követően a tanuló jelentkezhet bármely felsőoktatási intézménybe akár szakirányú, akár egyéb képzési szakra.

Comments are closed.