Iskolai alapítványunk

„A Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Diákjaiért Alapítvány”

1. Az alapító neve: Bugát Pál Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium.
Az alapítói jogokat a jogutód nélkül megszűnt alapító helyett a Székesfehérvári Törvényszék gyakorolja / PK.62.691/ 1998/15. számú végzés alapján.

2. Az Alapítvány neve: „ A Székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola Bugát Pál Tagintézménye Diákjaiért „ Alapítvány.

3. A alapítvány székhelye: 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 15.

4. Az alapítói induló vagon: 1.000.000- Ft, azaz egymillió forint készpénz, amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre bocsájtott. Az induló vagyonból a törzstőke 400.000.- Ft.

5. Az alapítvány célja: Az iskolai nevelő-oktató munkájának korszerűsítése, feltételek javítása, valamint a szociális hátrányokkal küzdő diákok támogatása, a tanórai nevelés-oktatás feltételeinek javítása, a tanórán kívüli foglalkozások sport-, és kulturális rendezvények színvonalas megtartásának támogatása, az iskola ismertségének, egyéni arculatának kialakítását szolgáló tevékenységek segítése, a szorgalmas, de szociális hátrányokkal küzdő tanulók támogatása ösztöndíj formájában.

6. Az alapítvány időtartama: Az alapítványt határozatlan időre hozta létre az alapító.

7. Az alapítvány ügyvezető szerve:

7.1. Az alapítvány vagyonának kezelésére öt természetes személyből álló kuratóriumot nevez.

A kuratórium elnöke: Bognár Márta
A kuratórium további tagjai:
Titkár: Poórné Kovács Mária Terézia
Kollárné Nagy Szilvia
Motikáné Tóth Éva
Jelinekné Mászáros Zsuzsanna

Comments are closed.