Érettségizőknek

A május-júniusi érettségi vizsgák időpontjai

Írásbeli vizsgák:

2021. május 3. 9.00 órától Magyar nyelv és irodalom
2021. május 4. 9.00 órától Matematika
2021. május 5. 9.00 órától Történelem
2021. május 6. 9.00 órától Angol nyelv
2021. május 7. 9.00 órától Német nyelv
2021. május 11. 8.00 órától Kémia
2021. május 11. 14.00 órától Földrajz
2021. május 12. 8.00 órától Ágazati szakmai tárgyak
2021. május 13. 8.00 órától Biológia
2021. május 14. 8.00 órától Informatika (középszint)
2021. május 18. 8.00 órától Fizika
2021. május 18. 14.00 órától Vizuális kultúra

Hasznos információk az érettségi vizsgákhoz

Tájékoztató a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában a történelem érettségi vizsgákon használható középiskolai történelmi atlaszokról
Emelt szinten választható vizsgatárgyak 2021-ben
A 2021-es vizsgaidőszakokban emelt szintű érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amely − mint a felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy – szerepel a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében, és létezik belőle emelt szintű érettségi vizsga.
A 2021. május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai
Az alábbiakban adjuk közre a 2020/2021. tanévi május-júniusi vizsgaidőszak kétszintű érettségi vizsgatárgyaival kapcsolatos információkat.
Jelentkezés érettségi vizsgára
Általános tájékoztató az érettségi vizsgára történő jelentkezésről.
Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk
Az érettségi vizsga – a köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül – térítésmentes a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.
Az érettségi vizsgatárgyak 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig érvényes vizsgakövetelményei
A 2021. évi május-júniusi vizsgák időpontjai
Az érettségi vizsgán alkalmazható “mentesítések” szabályai
Röviden összefoglaltuk a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókkal kapcsolatban az érettségi vizsgán alkalmazható mentesítések fő szabályait.
Tájékoztató a 2020. május-júniusi vizsgaidőszak vizsgadíjköteles érettségi vizsgák esetében a vizsgadíj visszatérítésére vonatkozó szabályokról
Az érettségi vizsgára jelentkező személy adatainak kezeléséről szóló Adatvédelmi tájékoztató
Forrás: oktatas.hu

Comments are closed.