Egészségügyi szakok

Választható képzések a 2020/2021. tanévre:

 

Gyakorló ápoló

  • A képzés 5 éves.
  • A képzés végén a tanulók érettségit és technikusi szintű szakképzettséget szereznek.
  • A 10. évfolyam végén a tanulók szakmairányt választanak.
  • Választható szakmairányok: felnőtt betegápoló, csecsemő és gyermekápoló, mentőápoló
 • Felnőtt betegápoló szakirány: A felnőtt betegápoló alap- és szakápolási, valamint a különböző életszakaszoknak, élethelyzeteknek megfelelő gondozási feladatokat lát el munkája során. Előkészít és asszisztál vizsgálatok, beavatkozások alkalmával. Részt vesz a különböző betegségekben szenvedők ellátásában. Figyelemmel kíséri a beteg állapotváltozásait, szükség esetén elsősegélyt nyújt. Kommunikál a beteg hozzátartozóival, pszichés támogatást nyújt a beteg és a hozzátartozók számára, részt vesz a betegoktatás feladataiban.
 • Csecsemő és gyermekápoló szakirány: A csecsemő és gyermekápoló alap- és szakápolási, gondozási feladatokat lát el a csecsemők és a gyermekek ellátása során. Felkészíti a betegét a különböző beavatkozásokra, előkészít és asszisztál vizsgálatok, beavatkozások során. Részt vesz a különböző betegségekben szenvedő gyermekek ellátásában. Figyelemmel kíséri a beteg gyermek állapotváltozásait, szükség esetén elsősegélyt nyújt. Kommunikál a szülőkkel, hozzátartozókkal, lelki támogatást nyújt számukra.
 • Mentőápoló szakirány: A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában vesz részt.
  Az irányítócsoport tagjaként a segélyhívószámon érkező bejelentéseket fogadja és koordinálja.
  A beteg/sérült megtalálási helyén vagy szállítás közben sürgősségi ellátást végez. Felméri a beteg állapotát, osztályozza, észleli az állapotváltozásait, közreműködik az életveszély elhárításában, az állapotrosszabbodás megakadályozásában. Munkája során mentéstechnikai eszközöket, betegszállítási, mozgatási technikákat alkalmaz. Mentési és betegszállítási szervezési feladatokat lát el. Közreműködik a katasztrófahelyzetek, tömeges balesetek felszámolásában.

 

Ápoló

6 éves képzés, amely széles alapozás mellett az egészségügyi ellátás különböző szakterületeire készít fel.A végzett ápoló az életkori sajátosságokat szem előtt tartva egyénre szabott ápolást, gondozást végez, munkáját az egyén, család, a közösség szükségleteinek megfelelően végzi. Előkészít és segédkezik vizsgálatoknál, beavatkozásoknál, egyes beavatkozásokat önállóan végez. Észleli a beteg állapotváltozásait, speciális betegmegfigyelő eszközöket alkalmaz. Részt vesz a betegek egészségnevelésében. Szükség esetén képes elsősegélyt nyújtani. Az egyes klinikumoknak megfelelő szakápolási, gondozási és megelőzési feladatokat végez.

Választható szakmairányok:

 • felnőtt intenzív szakápoló
 • gyermek intenzív szakápoló
 • nefrológiai szakápoló
 • onkológiai szakápoló
 • pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztatás
 • sürgősségi szakápoló
 • légzőszervi szakápoló
 • hospice szakápoló
 • geriátriai és krónikus beteg szakápoló
 • foglalkozás-egészségügyi szakápoló
 • epidemiológiai szakápoló
 • diabetológiai szakápoló és edukátor
 • alapellátási közösségi szakápoló

 

További meghirdetett szakjainkról az alábbi tájékoztató kiadványban találhat információkat:

https://szakkepzes.ikk.hu/tajekoztato/fuzet.html

 

 • Továbbtanulási lehetőségek:
  • A gyakorló ápoló végzettséggel rendelkező végzett szakemberek folytathatják tanulmányaikat 1 éves ápoló szakon, ahol többféle speciális szakmairány közül választhatnak (pl. felnőtt intenzív szakápoló, gyermek intenzív szakápoló, sürgősségi szakápoló, onkológiai szakápoló, nefrológiai szakápoló, pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató, légzőszervi szakápoló, stb.).
  • Az érettségi és szakmai végzettség megszerzését követően a tanuló jelentkezhet bármely felsőoktatási intézménybe akár szakirányú, akár egyéb képzési szakra.

Comments are closed.