Egészségügyi szakok

 

 1. Gyakorló ápoló (OKJ 54 723 02)

A képzés időtartama:

 • egészségügyi szakmai érettségivel*: 1 év
 • egyéb érettségi esetén: 2 év

*Megjegyzés: Felmenő rendszerben érvényes. Az „egészségügyi alapismeretek” érettségi tárgy nem azonos ezzel!

Oktatott modulok a 2 éves képzésben:

 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11110-16 Egészségügyi alapismeretek
 • 11221-16 Alapápolás
 • 11222-16 Klinikumi ismeretek
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I.
 • 11151-16 Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél
 • 11152-16 Egészségnevelő és -fejlesztő tevékenység

Oktatott modulok az egészségügyi szakmai érettségit követő 1 éves képzésben:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I.
 • 11151-16 Diagnosztikus és terápiás beavatkozások felnőtt betegnél
 • 11152-16 Egészségnevelő, és -fejlesztő tevékenység

A végzett gyakorló ápoló 1 éves ráépülő képzés keretében szerezheti meg iskolánkban az ápoló (OKJ 55 723 01) szakképesítést, vagy akár el is helyezkedhet a munkaerőpiacon.

 1. Ápoló (OKJ 55 723 01) szakképesítés-ráépülés

Az ápoló tevékenysége során elvégzi a rábízott beteg és családja ápolásával kapcsolatos feladatokat. Közreműködik az egészség megőrzésében, az egészséges életmód kialakításában.
Szakápolási feladatokat lát el a különböző szervrendszerek betegségeiben szenvedő betegek körében. Munkája során alkalmazza az élettani, kórélettani és klinikai ismereteit.
Tevékenységét az ápoláslélektan és az ápolásetika alapelvei szerint végzi.

A képzés időtartama: 1 év

Belépési feltétel: 54 723 02 OKJ-számú gyakorló ápolói végzettség

Oktatott modulok:

 • 11113-16 Szakápolási feladatok
 • 11114-16 Bővített kompetenciájú betegellátás

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • kórházak betegosztályai
 • szakrendelők, szakambulanciák
 • rendelőintézetek
 • ápolási intézetek
 • háziorvosi szolgálat
 • szakápolási szolgálatok
 • idősek otthona

A szakképzettség megszerzése után a munkahelyi igényektől és az egyéni érdeklődéstől függően számos szakirányú továbbtanulási lehetőség nyílik a végzett szakember előtt.

 

 1. Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (OKJ 54 723 03)

A képzés időtartama:

 • egészségügyi szakmai érettségivel*: 1 év
 • egyéb érettségi esetén: 2 év

*Megjegyzés: Felmenő rendszerben érvényes. Az „egészségügyi alapismeretek” érettségi tárgy nem azonos ezzel!

Oktatott modulok a 2 éves képzésben:

 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11110-16 Egészségügyi alapismeretek
 • 11221-16 Alapápolás
 • 11222-16 Klinikumi ismeretek
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I.
 • 11153-16 Diagnosztikus és terápiás beavatkozások
 • 11154-16 Egészségfejlesztés

Oktatott modulok az egészségügyi szakmai érettségit követő1 éves képzésben:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I.
 • 11153-16 Diagnosztikus és terápiás beavatkozások
 • 11154-16 Egészségfejlesztés

A végzett gyakorló csecsemő és gyermekápolók 1 éves ráépülő képzés keretében szerezhetik meg az 55 723 02 OKJ-számú csecsemő és gyermekápoló szakképzettséget iskolánk falai között, vagy elhelyezkedhetnek például kórházakban, alapellátásban.

 

 1. Csecsemő és gyermekápoló (55 723 02)

A csecsemő és gyermekápolók feladata az újszülöttek, a koraszülöttek és a beteg csecsemők, gyermekek ápolása-gondozása a korszerű szakmai, valamint lélektani, pedagógiai elvek alapján. Munkájukat önállóan, illetve az orvossal együttműködve végzik.
Kórházak, klinikák csecsemő- és gyermekosztályain, újszülött- és koraszülött részlegeken, perinatális intenzív centrumokban, alapellátásban helyezkedhetnek el a végzett szakemberek.

A képzés időtartama: 1 év

Belépési feltétel: 54 723 03 OKJ-számú gyakorló csecsemő és gyermekápolói végzettség

Oktatott modulok:

 • 11645-16 Szakápolás gyermekbetegek esetén
 • 11122-16 Kompetenciabővítő ismeretek a csecsemő és gyermekápolásban

Elhelyezkedési lehetőségek:

 • Kórházak, klinikák csecsemő- és gyermekosztályain
 • Újszülött-, koraszülött részlegeken
 • Perinatalis intenzív centrumokban
 • Speciális szakambulanciákon
 • Házi gyermekorvosnál

Családi környezetben

 

 1. Gyakorló mentőápoló (OKJ 54 723 01)

A képzés időtartama:

 • egészségügyi szakmai érettségivel*: 1 év
 • egyéb érettségi esetén: 2 év

*Megjegyzés: Felmenő rendszerben érvényes. Az „egészségügyi alapismeretek” érettségi tárgy nem azonos ezzel!

Oktatott modulok a 2 éves képzésben:

 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 • 11110-16 Egészségügyi alapismeretek
 • 11221-16 Alapápolás
 • 11222-16 Klinikumi ismeretek
 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I.
 • 11165-16 Mentéstechnika
 • 11164-16 Logisztika
 • 11166-16 Sürgősségi betegellátás

Oktatott modulok az egészségügyi szakmai érettségit követő 1 éves képzésben:

 • 11499-12 Foglalkoztatás II.
 • 11498-12 Foglalkoztatás I.
 • 11165-16 Mentéstechnika
 • 11164-16 Logisztika
 • 11166-16 Sürgősségi betegellátás

A végzett gyakorló mentőápoló 0,5 éves ráépülő képzés keretében szerezhetik meg az
55 723 11 OKJ-számú mentőápoló szakképzettséget, vagy elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon.

 

 1. Mentőápoló (OKJ 55 723 11) szakképesítés-ráépülés

A mentőápoló részt vesz a beteg mentésében és ellátásában az orvos vagy a mentőtiszt irányítása mellett, mentésszervezési feladatokat lát el.

A képzés időtartama: 0,5 év

Belépési feltétel: 54 723 01 OKJ-számú gyakorló mentőápoló végzettség

Oktatott modulok:

 • 11197-16 Szakápolástani ismeretek
 • 11198-16 Mentésszervezési és oktatási feladatok

Elhelyezkedési lehetőségek:

A szakképesítéssel a mentés területén mentőápolóként, mint a kivonuló mentőegység tagja, a sürgősségi ellátás területén sürgősségi illetve felvételi ambulancia, vagy osztály ápolójaként helyezkedhetnek el a végzett szakemberek.

Comments are closed.