Tájékoztató a 8.osztályos tanulók írásbeli felvételi vizsgáiról

Tájékoztató a 8.osztályos tanulók írásbeli felvételi vizsgáiról

(2018/2019. tanév)

A központi írásbeli vizsgák

A központi felvételi vizsga  két része:

Magyar nyelv és irodalom feladatlap (45 perc)

Matematika  feladatlap   (45 perc)

A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet áll a felvételizők rendelkezésére.

A dolgozatok megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A vizsgán használható segédeszközök

Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

A központi írásbeli vizsgák időpontja:              2018. január 19-án 10 órától

Pótló írásbeli időpontja:                                     2018. január 24-én 14 órától

 Kérjük, hogy a felvételi vizsga előtt 30 perccel korábban jelenjenek meg!

 

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

Az írábeli dolgozatok megtekintése:

Időpontja: 2018. január 25. 8 órától 16:00-ig

Helyszíne: Könyvtár

 A vizsgázó és szülője, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanapon, azaz 2018. január 29-én 16 óráig írásban adhatja le az iskolában, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy munkanapon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ezeket láttad már?

Comments are closed.