BESZÁMOLÓ A PÉNZ 7 TEMATIKUS HÉTRŐL

Téma: Okosan a  Hitelekről

Megtartott órák száma: 5

Érintett évfolyamok: 10. és 12. osztály

Résztvevő tanárok: 3 fő

Résztvevő tanulók: 130 fő

A tanóra célja:

  • A pénzügyi tudatosság fejlesztése konkrét élethelyzetekben hozott döntések segítségével.
  • A gazdasági kalkulációs- és tervezőkészség fejlesztése fizetési nehézségek felmerülése esetén, „megtakarítással vagy hitellel” –való döntés során.
  • Információgyűjtés, döntés-előkészítés, alternatívák közötti választás, véleménymegosztás, egyeztetés gyakorlása a pénzügyi tervezés során.
  • A pénzügyi döntések izgalmának, felelősségének megtapasztalása.
  • Saját, illetve a családi pénzügyek iránti felelősségének felkeltése.
  • Együttműködési, tudásmegosztási képesség fejlesztése

A tanulok az órákon aktívan, érdeklődve működtek együtt. A csoportban történő munka során megvitatták egy-egy lehetséges megoldás következményeit és próbálták egymást meggyőzni a saját elképzelésükről.

Általános tapasztalat, hogy a pénzügyi problémáiknak, csak végső megoldása  lehet a Hitel felvétel.

Elsősorban a visszafizetéssel kapcsolatos bizonytalansági tényezőktől tartanak pl. betegség miatt nem lesz jövedelmük, illetve többen említették a  devizahitel károsultak példáját.

A tananyagot megosztottuk a tantestület tagjaival, hogy a többi kolléga is – akár osztályfőnöki órán- foglalkozhasson a témával.

Ezeket láttad már?

Comments are closed.